1. 12. 2016 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, v platném znění

Město Vysoké Mýto obdrželo e-mailem dne 1. 12. 2016 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí kopie protokolu z 2. soudního jednání u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, které se týkalo žaloby pana JUDr. Pavla Nádvorníka vůči městu Vysokému Mýtu. Povinný subjekt poskytl požadovanou kopii dokumentu s anonymizovanými osobními údaji.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 12. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem