1. 12. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 1. 12. 2023 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí informací k rychloměru, který se nachází na pozemní komunikaci v obci Vysoké Mýto, na silnici I/35, u domu čp. 386, (v blízkosti křižovatky ul. Husova x Gen. Svatoně, GPS souřadnice 49°56’49.593N 16°9’37.792E) ve směru jízdy na Hradec Králové. Žadatel požádal o kupní smlouvu a fakturu, jejímž předmětem je nákup úložiště, na které jsou ukládány fotografie pořízené tímto rychloměrem. Dále požádal o snímek, který rychloměr pořídil dne 21.5.2023 v čase 11:04 hod., včetně jeho metadat. Povinný subjekt informace poskytl v anonymizované podobě.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 15. 12. 2023 a 2. 2. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky