1. 8. 2023 Informace o zařízení na měření rychlosti

Žádost:
Žiadam o poskytnutie nasledovnych informácií a kópií dokladov potvrdzujúcich:

1. že zariadenie UNICAM, výrobné číslo CAM19002400 je certifikovaným

zariadením služiacim k uvedenému účelu,

2. že dané zariadenie bolo pravidelne metrologicky overované v súlade

s osobitýmm predpisom,

3. že v den, 23.7.2023, kedy došlo k údajnému zavinenému prekročeniu najvyššej

povolenej rýchlosti vozidlom ******* bolo zaradenie UNICAM pred použitím skalibrované.

Způsob doručení: písemně, e-mailem, poštou

Odpověď:
Ad 1) Ano, měřící zařízení UNICAM, výrobní číslo CAM19002400 je certifikovaným zařízením sloužícím k uvedenému účelu viz příloha č. 1.

Ad 2) Ano, měřící zařízení je pravidelně metrologicky ověřované Českým metrologickým institutem v souladu s předpisy viz příloha č. 2.

Ad 3) Ne, každý den se kalibrace zařízení neprovádí.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 15. 8. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem, doporučeně poštou