10. 3. 2020 Informace o přípojce elektřiny v Zádolí

Žádost:

  1. Ráda bych se ujistila, že v roce 2019 nebyl v lokalitě, která je v územním plánu obce Zádolí označená jako SR Z2, názvem lokality K Libecině, vydán územní souhlas ke zřízení nebo prodloužení přípojky elektřiny.

  2. Žádám o poskytnutí informace, zda je Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování známo, že se v uvedené lokalitě SR Z2 připravuje výstavba nové přípojky elektřiny nebo prodloužení přípojky elektřiny v současné době (míněno jako rok 2020).

  3. V případě, že je Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování známo, že se připravuje výstavba nové přípojky elektřiny nebo prodloužení přípojky elektřiny v lokalitě SR Z2, žádám o poskytnutí informace z jakého důvodu se výstavba (prodloužení) přípojky elektřiny bude realizovat.

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď:

Ad 1) V roce 2019 nebyl v lokalitě, která je v územním plánu obce Zádolí označena jako SR Z2, názvem lokality K Libecině vydán žádný územní souhlas ke zřízení nebo prodloužení přípojky elektřiny.

Ad 2) Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování není známo, že se v současné době v uvedené lokalitě SR Z2 připravuje výstavba nové přípojky nebo prodloužení přípojky elektřiny.

Ad 3) Vzhledem k odpovědi v bodu 2) je odpověď v tomto bodu bezpředmětná.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 3. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou