10. 3. 2023 Ochrana oznamovatelů ve věci porušení práva EU

Žádost:

Žádám o informace na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zodpovězení dotazů níže. Momentálně spolupracuji na projektu, kde budu porovnávat jak danou problematiku města a obce v rámci ČR řeší. 

1.  Máte implementované řešení pro ochranu oznamovatelů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie? 

2.  Využíváte vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváte vlastní řešení?  

3. Pokud máte zajištěno dodavatelsky, jaký subjekt je dodavatelem řešení pro ochranu oznamovatelů? 

a.    Pokud je řešeno dodavatelsky, kdy byla smlouva uzavřena, a na jak dlouhou dobu. 

b.    Prosíme o zaslání dodavatelské smlouvy, případně odkazu na zveřejněnou smlouvu, v případě, že smlouva obsahuje osobní údaje prosíme, anonymizujte ji.  

4.    Jaké jsou roční náklady na vnitřní oznamovací systém a přidružené služby v položkovém členění – např. 
a.    Vnitřní oznamovací systém – implementace
b.    Vnitřní oznamovací systém – provoz
c.     Příslušná osoba 
d.    školení 
e.    ostatní 
Způsob podání: písemně, emailem

Odpověď:

Na základě této žádosti Vám sdělujeme požadované informace.

Ad 1. Ano.
Ad 2. Dodavatelsky.
Ad 3. Parhesys s.r.o., IČO 09903534.
Ad a. Smlouva byla uzavřena 1.12.2021, na dobu neurčitou, tarif FREE (zdarma).
Ad b. Viz Všeobecné obchodní podmínky na https://www.whispero.cz/obchodni-podminky.
Ad 4. 0 Kč
Ad a. 0 Kč
Ad b. 0 Kč
Ad c. 0 Kč
Ad d. 0 Kč
Ad e. 0 Kč

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 14. 3. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem