10. 9. 2020 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Město Vysoké Mýto obdrželo 10. 9. 2020 e-mailem písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel žádal o informaci o přesném čase svého narození. Povinný subjekt žadateli sdělil, že tato informace nepodléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb. Poskytuje ji krajský úřad podle speciálního zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 22. 9. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem