10. 9. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 10. 9. 2021 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace, zda zaznamenává Městský úřad Vysoké Mýto telefonické kontakty s Krajským úřadem Pardubického kraje, zda Městský úřad Vysoké Mýto sdělil Krajskému úřadu Pardubického kraje, že je přístup k nemovitosti na p. č. 5/2 v k. ú. Zádolí zajištěn po veřejně přístupných komunikacích. Dále se žadatel dotázal, jakou formou se zpravidla uskutečňuje komunikace mezi Městským úřadem Vysoké Mýto a Krajským úřadem Pardubického kraje, jakým způsobem a kdy bylo projednáno podání žadatele ve věci křovím zarůstající dopravní značky B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 tuny, umístěné na místní komunikaci 2/2 v k. ú. Zádolí. Naposledy žadatel požádal o informaci, zda, kdy a jak Městský úřad Vysoké Mýto projednával se starostou obce Zádolí podmínky změny územního plánu obce Zádolí. 

Povinný subjekt požadované informace poskytl 24. 9. 2021. Informoval žadatele, že Městský úřad Vysoké Mýto nezaznamenává telefonické rozhovory s Krajským úřadem Pardubického kraje, že Krajskému úřadu Pardubického kraje sdělil telefonicky informaci ze společného souhlasu na novostavbu RD na p. p. č. */* v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta, dále sdělil, že mezi Městským úřadem Vysoké Mýto a Krajským úřadem Pardubického kraje se komunikace uskutečňuje písemně, osobně a telefonicky a že na Městský úřad Vysoké Mýto dne 1. 8. 2021 ve 20:42 přijaté podání ve věci křovím zarůstající dopravní značky B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 tuny, umístěné na místní komunikaci 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta, bylo dne 3. 9. 2021 postoupeno věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kterým je Obecní úřad Zádolí. Žadateli, který byl uveden v e-mailu, bylo zasláno vyrozumění o postoupení věci. Naposledy povinný subjekt žadateli sdělil, že starosta obce Zádolí projednal ústně při osobní návštěvě cca před třemi týdny s úřadem územního plánování postup při pořizování změny Územního plánu obce Zádolí.