11. 1. 2018 Přehled plánovaných investic a oprav

Žádost:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2018. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2018-2021. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2018, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě vaší žádosti vám v příloze č. 1 sdělujeme vámi požadované informace.

íloha č. 1284.42 KB

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 26. 1. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem