11. 11. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 11. 11. 2023 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí obsahu spisu vedeného pod spisovou značkou MUVM/000478/2023. Povinný subjekt požadovanou informaci poskytl. 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 24. 11. 2023
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, poštou