11. 4. 2018 Informace ze správního řízení

Žádost:

1) Žádám o kopii rozhodnutí o správním řízení ve věci správního deliktu podle § 180 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, kterého se dopustil stavebník TS Vysoké Mýto tím, že užíval stavbu Oprava mostku přes Mlýnský potok bez kolaudačního souhlasu.

2) Žádám o informaci, zda toto správní řízení bylo pravomocně skončeno.

 

Způsob doručení: písemně, osobně

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

1) V příloze Vám zasíláme kopii požadovaného dokumentu ZDEV dokumentu byly anonymizovány osobní údaje.

2) Rozhodnutí v řízení č. j.: MUVM/10478/2018 a sp. zn.: MUVM/01946/2018/04 ze dne 21. 3. 2018 nabylo právní moci 7. 4. 2018. Doložku nabytí právní moci připojila Bc. Kristýna Šťastná.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 26. 4. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou