11. 7. 2022 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 11. 7.2022 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022  týkající se pozemních staveb (budov) Povinný subjekt požadované informace poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 7. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky