12. 1. 2015 Informace z manipulačních řádů na MVE (malé vodní elektrárny)

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací z manipulačních řádů na MVE (malé vodní elektrárny) o manipulaci s vodou. Jedná se o všechny MVE umístěné na řece TICHÉ ORLICI  od  MVE ,,HEDVA“ v Chocni po proudu řeky, až k MVE v mlýnu „Korunka“.  

Upřesnění:

Z každého manipulačního řádu požaduji celou kapitolu Manipulace s vodou.

 

Způsob podání: e-mailem

 

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme kopie kapitol Manipulace s vodou z manipulačních řádů na MVE umístěných na řece TICHÁ ORLICI  od  MVE  Korábka  po  proudu řeky až k MVE KORUNKA, které obsahují Vámi požadované údaje. Jedná se o  kapitoly Manipulace s vodou z manipulačních řádů MVE Korábka, MVE Peliny, MVE Marek – Černý, MVE Choceň, MVE Postolov a  MVE Korunka.

Kapitola Manipulace s vodou – Manipulačni řád MVE Postolov.pdf

Kapitola Manipulace s vodou – Manipulačni řád MVE Peliny.pdf

Kapitola Manipulace s vodou – Manipulační řád MVE Marek -Černý.pdf

Kapitola Manipulace s vodou – Manipulační řád MVE Korunka.pdf

Kapitola Manipulace s vodou – Manipulační řád MVE Korábka.pdf

Kapitola Manipulace s vodou – Manipulanční řád MVE Choceň.pdf

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 26. 1. 2014

Způsob odpovědi: písemně, e-mailem