12. 12. 2019 Informace o dozoru nad dodržováním dopravních předpisů

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů v katastru vašeho města, případně v obcích spadajících pod váš správní obvod:

• jaká jsou umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v nejbližších týdnech v provozu, ať už provozovány městem, Městskou policií nebo třetí osobou. V případě, že se do provozu chystají, od kdy budou aktivně provozovány.

• jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnic počátku a konce úseku), pokud jsou v provozu nebo se do provozu chystají, ať už provozovány městem, Městskou policií nebo třetí osobou. V případě, že se do provozu chystají, od kdy budou aktivně provozovány.

• jaká jsou další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.) instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Na základě této žádosti Vám sdělujeme veškeré informace, které má Městský úřad Vysoké Mýto k dispozici ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů.

 

  • Na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě jsou umístěny 2 stacionární radary pro měření okamžité rychlosti viz GPS souřadnice, jedná se o střed každé smyčky: 

MOR (měření okamžité rychlosti) – u supermarketu LIDL

49°57’21.472N 16°9’6.228E  370.86 m

49°57’21.374N 16°9’6.359E  370.88 m

MOR – u supermarketu PENNY

49°56’49.703N 16°9’37.682E  367 m

49°56’49.593N 16°9’37.792E  366.94 m

Rychlostní limit je dán obecně platnou zákonnou úpravou 50 km/hod. Žádná další měření okamžité rychlosti se nepřipravují.

 

  • Ve Vysokém Mýtě žádná úseková měření rychlosti nejsou a ani se nepřipravují.
  • Na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě jsou na dvou křižovatkách a jednom přechodu pro chodce řízených světelnou signalizací umístěny kamery monitorující jízdu na červenou – na křižovatce silnice I/35 s ulicí Vraclavská, na přechodu u krytého bazénu a na křižovatce silnice I/35 s ulicí Prokopa Velikého. Žádné rozšíření monitorování jízdy na červenou se nepřipravuje.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 17. 12. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem