12. 2. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Město Vysoké Mýto obdrželo e-mailem 12. 2. 2019 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval kopii žaloby bývalého tajemníka JUDr. Pavla Nádvorníka na město Vysoké Mýto a kopii rozsudku odvolacího soudu v této kauze z listopadu 2017. Povinný subjekt poskytl kopie požadovaných dokumentů s anonymizovanými osobními údaji. 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 27. 2. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem