12.4.2013 - Žádost o poskytnutí seznamu stanic měření emisí

 

 

Žádost:

Žádám o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001 Sb. § 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 uvedeného zákona, minimálně však v rozsahu uvedeném pod písmeny a), b), c) a d):

      -Obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí

      -Typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/“PG/CNG, vznětové, vznětové/LPG/CNG

      -Typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněná provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění

      -Místo, kde je stanice měření emisí provozována

 

Způsob podání žádosti: datová schránka

 

Odpověď:

Odpověď na žádost o informace.1.99 MB

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 23. 4. 2013
Způsob poskytnutí informace: datová schránka