13. 11. 2023 Informace k rychloměru na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, u domu čp. 386

Žádost:
Dle zákona o svobodném přístupu k informacím žádáme zdejší povinný subjekt o poskytnutí informací k rychloměru, který se nachází na pozemní komunikaci v obci Vysoké Mýto, na silnici I/35, u domu čp. 386, (v blízkosti křižovatky ul. Husova x Gen. Svatoně, GPS souřadnice 49°56’49.593N 16°9’37.792E) ve směru jízdy na Hradec Králové, a sice:

–              Jaký software používá městská policie ke zpracování výstupu z tohoto rychloměru? Je-li počítačových programů užíváno více, pak žádám o sdělení názvů všech těchto programů.

–              Kolik snímků vozidel, překračujících nejvyšší dovolenou rychlost, pořídil tento rychloměr dne 21.5.2023?

–              Kterého dne byl každý z těchto přestupků oznámen správnímu orgánu?

–              Na které úložiště jsou data z rychloměru (fotografie vozidel) ukládána před tím, než dojde k jejich zpracování strážníkem?

–              Jak strážník, který zpracovává přestupek (stahuje fotografie a oznamuje jej úřadu), přistupuje k těmto datům (fotografiím)?

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete informace o měření rychlosti 21. 5. 2023 a o rychloměru na pozemní komunikaci v obci Vysoké Mýto, na silnici I/35, u domu čp. 386, (v blízkosti křižovatky ul. Husova x Gen. Svatoně, GPS souřadnice 49°56’49.593N 16°9’37.792E) ve směru jízdy na Hradec Králové, vám povinný subjekt sděluje následující informace.

– Městská policie používá Scarabeus DMS.

– Rychloměr pořídil 27 snímků vozidel.

– Dopravní přestupky ze dne 21. 5. 2023 byly postoupeny správnímu orgánu dne 22. 5. 2023.

– Veškerá data jsou ukládána na interním diskovém úložišti dedikovaného serveru, na kterém je celý systém Scarabeus provozován.

– Strážník zkontroluje, zda zaznamenané údaje lze posoudit jako dopravní přestupek. Přestupek postoupí automatizovaným systémem na odbor dopravních a správních agend, Městský úřad Vysoké Mýto k projednání.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 27. 11. 2023
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky