13. 6. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 13. 6. 2023 do datové schránky doručenou písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal číslo podacího znaku zásilky (číslo zásilky, dle kterého jde tato dohledat a reklamovat), vypravené dne 10. 11. 2022 žadateli. Povinný subjekt informaci poskytl.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 26. 6. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky