13. 7. 2016 Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií

Žádost:

Došlo ve Vaší obci (městě) k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, doložitelných protokoly policie za období let 2010 až 20I5? V případě pozitivního zjištění postačí četnost těchto protokoly doložených případů v jednotlivých letech. V případě, že tyto informace nezjišťujete, prosím o potvrzující vyjádření.

 

Způsob podání: písemně, poštou

 

Odpověď:

Město Vysoké Mýto vydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože nevede evidenci „narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů“. Požadovaná informace na dotaz, zda „došlo k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, doložitelných protokoly policie za období let 2010 až 20I5“ neexistuje a povinný subjekt nemá právní povinnost ji mít. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinný subjekt v danou chvíli disponuje, tzn. k informacím reálně existujícím. Zároveň dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových informací.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 7. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou