14. 1. 2020 Informace o finančních investicích města

Žádost:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací, které se týkají finančních investic Vašeho města. Níže prosím uveďte, do jakých investičních nástrojů/aktiv Vaše město provedlo/provádí finanční investice, v jaké výši a jakého dosahuje výnosu. Příloha.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

 

Odpověď:

Obdrželi jsme vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Na základě vaší žádosti vám v příloze č. 1 sdělujeme požadované informace.

Příloha č. 1

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 27. 1. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem