14. 11. 2016 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Město Vysoké Mýto obdrželo e-mailem dne 14. 11. 2016 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí kopie dokumentů z konkrétního přestupkového řízení. Městský úřad Vysoké Mýto žádost o poskytnutí informace odmítl. Učinil tak s ohledem na skutečnost, že informace jsou žadatelem požadovány o konkrétním řízení o přestupku a poskytnutím byť jen dílčí informace by mohlo dojít k porušení ochrany osobních údajů a osobnosti fyzické osoby, která byla, narozdíl od žadatele, účastníkem tohoto řízení o přestupku.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 28. 11. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou