14. 3. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel osobně přes podatelnu dne 14. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí fotokopie stavebního povolení k vrtu na parcele č. 185/4, v k. ú. Vraclav a fotokopie povolení k odběru vody ze studny na parcele č. 185/4 v k. ú. Vraclav. Povinný subjekt poskytl požadované kopie dokumentu s anonymizovanými osobními údaji.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 6. 4. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem