14. 4. 2015 Žádost o informace o ceně pronajímání silnic v k. ú. Vysoké Mýto

Žádost:

Za jakou průměrnou cenu za 1m2 za rok pronajímá město Vysoké Mýto podnikatelským subjektům nemovité věci sloužící účelům jako silnice ve vlastnictví města Vysoké Mýto a to:

a) v katastrálním území Vysoké Mýto,

b) v lokalitě Voštice.

Způsob podání: písemně, poštou

 

Odpověď:

Město Vysoké Mýto vydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, ve kterém jako důvod uvedlo, že žadateli nelze požadovanou informaci poskytnout, protože pro katastrální území Vysoké Mýto, jehož součástí je i místní část Voštice, neeviduje město Vysoké Mýto žádnou smlouvu, kterou by podnikatelským subjektům pronajímalo nemovité věci sloužící jako silnice.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 14. 4. 2015

Způsob odpovědi: písemně, poštou