14. 7. 2014, doplnění 25. 7. 2014 Informace o dodržování tisk. zákona při vydávání Vys. zpravodaje

Žádost: 

 

Žádám o informaci:

1) Proč vydavatel Vysokomýtského zpravodaje (který za jeho obsah dle zákona zodpovídá) nedodržuje ve vydání na měsíce 7-8/2014 v článku, který otiskl zastupiteli Miloslavu Souškovi na straně 21, tiskový zákon. Proč je porušován § 10 odst. 2 tohoto zákona. Upozornil vydavatel, který za obsah Zpravodaje zodpovídá, M. Souška na porušení zákona? Mají snad někteří lidé tak výsadní postavení, že pro ně zákony neplatí?

2) Žádám o poskytnutí žádosti zastupitele M. Souška o uveřejnění odpovědi, která musí odpovídat § 12 tiskového zákona.

 

Způsob podání informace: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď (vyrozumění o odložení žádosti):

 

Žádost byla posouzena a vzhledem k tomu, že se požadované informace nevztahují k působnosti Města Vysokého Mýta, které bylo označeno jako povinný subjekt, neboť vydavatelem Vysokomýtského zpravodaje je společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., byla odložena v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 1. 8. 2014

Způsob odpovědi (vyrozumění o odložení žádosti): písemně, poštou