15. 2. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Město Vysoké Mýto obdrželo 15. 2. 2019 písemnou osobně doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval o poskytnutí kopie žaloby bývalého tajemníka MěÚ JUDr. Pavla Nádvorníka ve věci nemajetkové újmy z roku 2015 proti městu Vysokému Mýtu a rozhodnutí soudu v této věci ve všech stupních soudního řízení (před všemi soudy). Povinný subjekt poskytl kopie požadovaných dokumentů s anonymizovanými osobními údaji. 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 1. 3. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky