15. 4. 2015 Žádost o zaslání kopie právní analýzy na posouzení smluvní dokumentace

Žádost:

Dne 10. 4. 2015 byl na webové stránce http://pardubice.idnes.cz/radnice-ve-vysokem-myte-vaha-s-pronajmem-dialyzacniho-strediska-p8v-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150410_2154274_pardubice-zpravy_jah zveřejněn článek, ze kterého vyplývá, že si město Vysoké Mýto nechalo zpracovat právní analýzu na posouzení smluvní dokumentace či právní postavení města Vysoké Mýto ve věci možného otevření dialyzačního centra ve Vysokomýtské nemocnici. Tímto si Vás dovoluji požádat v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím o zaslání kopie výše uvedené právní analýzy, která byla dle našich informací zpracována advokátní kanceláří KVB advokátní kancelář s. r. o., IČ: 01460412, se sídlem Teplého 2786 530 02 Pardubice.

 

Způsob podání: písemně, poštou

 

Odpověď:

V příloze zasíláme Vámi požadovanou analýzu nájemní smlouvy, kterou vypracovala pro město Vysoké Mýto KVB advokátní kancelář s. r. o.

Analýza textu smlouvy.pdf

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 8. 2015

Způsob odpovědi: písemně, prostřednictvím datové schránky