15. 6. 2018 Informace k podkladům pro vydání Územního plánu města Choceň

Žádost:

„Žádám o doplnění Vámi poskytnutých informací, které jsem obdržel a děkuji za ně. V příloze tohoto emailu zasílám Váš text o poskytnutí informace a žádám o zaslání přílohy č.1 z textu, tj. „Žádost o projednání změny č. 1 Územního plánu města Chocně, 26.5.2009“ v kompletním znění. Dokument zmiňuje ještě 2 přílohy („Usnesení ze zasedání…“ a “ Textová část předmětu změny…“), obdržel jsem pouze jeden list.“

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Obě přílohy žádosti o projednání Změny č. 1 Územního plánu města Chocně, které požaduje doplnit, jste obdržel již v odpovědi na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů č. j. MUVM/17746/2018 ze dne 30. 5. 2018. Požadované přílohy jsou v odpovědi označeny jako příloha č. 2 (Zpráva pro zasedání Rady města Chocně 4. 2. 2009) a příloha č. 3. (Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chocně, 25. 2. 2009). Z důvodu potřeb pořizovatele změny územního plánu – odboru stavebního úřadu a územního plánování byly tyto přílohy následně zaevidovány ve spisové službě Městského úřadu Vysoké Mýto jako samostatné dokumenty.  

Přílohy žádosti o projednání Změny č. 1 Územního plánu města Chocně:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chocně, 25. 2. 2009

Zpráva pro zasedání Rady města Chocně 4. 2. 2009

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 25. 6. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem