15. 7. 2015 Doprovodná informace

Městu Vysokému Mýtu byla doručena do datové schránky žádost o poskytnutí informace týkající se výše vyplaceného platu a odměn tajemníka městského úřadu a vedoucích jednotlivých odborů za rok 2014. Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 22. 7. 2015

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky