15. 7. 2023 Informace o fotovoltaických elektrárnách o výkonu 5 MW a vyšším

Žádost:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informací, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

Vydal Váš stavební úřad v roce 2022 nebo 2023 povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?

Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území byla stavba povolena/umístěna, a povolený výkon FVE.

Pokud ano, byla uvedená stavba již zahájena (pokud touto informací stavební úřad disponuje), příp. byla již zkolaudovaná?

Vede v současné době Váš stavební úřad řízení o povolení (územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení nebo veřejnoprávní smlouva toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?

Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území je stavba navržena, a navrhovaný výkon FVE.

Způsob doručení: písemně, e-mailem

Odpověď:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování nevydal v letech 2022 a 2023 dosud žádné povolení pro stavbu fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování nevede v současné době žádné řízení o povolení stavby fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 18 7. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky