16. 2. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 16. 2. 2021 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace o řešení podezření ze spáchání přestupku, který měl být spáchán na komunikaci p. č. 2/2 v k. ú v Zádolí. Dále požádal o informace o řešení opakovaných podnětů k šetření Obecního úřadu Zádolí pro nezajištění zimní údržby a nezajištění sjízdnosti komunikací p. č. 353/4 a p. č. 347/1 obě v k. ú. Zádolí. Povinný subjekt požadované informace poskytl a sdělil, že Městský úřad Vysoké Mýto není věcně ani místně příslušný k provedení kontroly provádění zimní údržby v obci Zádolí a že tato věc byla postoupena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 2. 3. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou