17. 4. 2015 - Informace o pravomocných rozhodnutích o vyvlastnění od 1. 1. 2012

Žádost:

Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 Městem Vysoké Mýto, v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám. Prosíme o poskytnutí výše uvedených rozhodnutí včetně data nabytí jejich právní moci.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Město Vysoké Mýto nevydalo od 1. 1. 2012 do dne odpovědi na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů žádná pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění, v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 4. 2015

Způsob odpovědi: písemně, e-mailem