17.7.2013 - Žádost o poskytnutí informací o měření rychlosti a dozoru dodržování dopravních předpisů

 

 

Žádost:
Žádám o poskytnutí informací ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů v katastru vašeho města, případně v obcích spadajících pod váš správní obvod:

• jaká jsou umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v nejbližších týdnech v provozu, ať už provozovány městem, Městskou policií nebo třetí osobou. V případě, že se do provozu chystají, od kdy budou aktivně provozovány.

• jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnic počátku a konce úseku), pokud jsou v provozu nebo se do provozu chystají, ať už provozovány městem, Městskou policií nebo třetí osobou. V případě, že se do provozu chystají, od kdy budou aktivně provozovány.

• jaká jsou další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.) instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

 

Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

1. V současné době nejsou umístěna na území našeho města žádné tzv. úsekové měření rychlosti. Město nepřipravuje jejich instalaci či provoz. Stejná situace je i v okolních obcích, které spadají do správního obvodu Vysoké Mýto.

2. V současné době nejsou umístěny na území našeho města žádné stacionární radary. Město nepřipravuje jejich instalaci či provoz. Stejná situace je i v okolních obcích, které spadají do správního obvodu Vysoké Mýto.

3. Na území města se nenacházejí žádná další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů. Město nepřipravuje jejich instalaci či provoz. Stejná situace je i v okolních obcích, které spadají do správního obvodu Vysoké Mýto.

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 24. 7. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou