18.11.2013 - Žádost o informaci ve věci výstavby hobbymarketu ve Vysokém Mýtě

Žádám vás o informaci ve věci výstavby hobbymarketu ve Vysokém Mýtě, kde byla v plánu tato výstavba, probíhala zde i petice obyvatelstva proti této stavbě. Chtěla bych se dozvědět tyto informace:

·         zda je tato stavba stále v plánu,

·         zda došlo k plánované změně územního plánu ve prospěch této stavby

·         a zda se bude v budoucnu tato stavba realizovat, případně kdy by k realizaci mělo dojít.

Pokud byly některé z mnou požadovaných informací v minulosti zveřejněny, trvám ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. na jejich přímém poskytnutí.

 

Způsob podání žádosti: e-mailem

 

 

Odpověď:

Město Vysoké Mýto neplánovalo žádnou výstavbu hobbymarketu. O záměru postavit v průmyslové zóně vpravo při výjezdu na Litomyšl obchodní centrum město informovala společnost KALAHARI, a. s.

Zastupitelstvu města Vysokého Mýta bylo dne 20. 3. 2013 předloženo projednané zadání změny č. 2 územního plánu. Jednou z ploch, kterých se změna č. 2 týkala, byla plocha, která by umožnila stavbu obchodního centra. Zastupitelstvo města zadání změny č. 2 územního plánu neschválilo. Projednávaná změna územního plánu, která by umožnila postavit obchodní centrum v průmyslové zóně vpravo při výjezdu na Litomyšl, byla ukončena usnesením č. 153/13 ze dne 18. 9. 2013.

Město nemá žádné další informace o záměru stavebníka.

V souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informací Vám sdělujeme, že žádné Vámi požadované informace nebyly městem v minulosti zveřejněny, pouze na žádost společnosti Kalahari, a. s. bylo zveřejněno na internetových stránkách města prohlášení této společnosti zastupitelům města:  https://urad.vysoke-myto.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=9133:vizualizace&catid=195:aktualni-informace-obanm

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 26. 11. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem