18. 12. 2020 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 18. 12. 2020 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace ohledně vyřízení jeho podnětů týkajících se údajných dopravních přestupků na komunikaci v Zádolí. Povinný subjekt požadované informace poskytl.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 29. 12. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou