18. 5. 2015 Informace o počtu rozhodnutí o zrušení povolení provozování VHP

Žádost:

1. Počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pro rozpor s obecně závaznou vyhláškou vydanou Vaší obcí dle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, které vydala Vaše obec v jednotlivých letech za období od roku 1998 do roku 2011.

 

2. Kopie takových rozhodnutí uvedených Ad 1. shora v této žádosti v anonymizované podobě. 

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Město Vysoké Mýto nevydalo v období od roku 1998 do roku 2011 žádné rozhodnutí, kterým by bylo zrušeno povolení k provozování výherních hracích přístrojů dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

  

Ad 2) Vzhledem k tomu, že město Vysoké Mýto nevydalo v období od roku 1998 do roku 2011 žádné rozhodnutí, kterým by bylo zrušeno povolení k provozování výherních hracích přístrojů dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, neexistuje žádné rozhodnutí, jehož kopii by město poskytlo.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 2. 6. 2015

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky