18.7.2013 - Žádost o poskytnutí informací o nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň

 

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací:

    1.       Název a identifikační číslo subjektu (subjektů), který (-é) v současnosti zajišťuje (-í) pro Vaši obec služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jmenovitě se jedná o:

      Službu svozu separovaných odpadů (papír – kat. č. 15 01 01, sklo – kat. č. 15 01 07, plasty – kat. č. 15 01 02),

      Službu svozu objemného odpadu (kat. č. 20 03 07),

      Službu svozu nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů, pokud jsou výše uvedené služby Vaší obci poskytovány,

      Službu zimní údržby komunikací,

      Službu letní údržby komunikací,

      Službu údržby veřejné zeleně.

    1.       Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu 1. výše.

 

Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Pro město Vysoké Mýto  zajišťuje výše uvedené  činnosti městem zřízená příspěvková organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671, a to na základě zřizovací listiny.

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 26. 7. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou