2. 4. 2024 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 2. 4. 2024 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 1. 2024 – 31. 3. 2024 týkající se pozemních staveb (budov). Povinný subjekt požadované informace poskytl.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 10. 4. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky