2. 7. 2015 Informace o využívání externího dodavatele právních služeb

Žádost:

1. Využívá Vaše město externího dodavatele právních služeb?

2. Pokud ano, plánujete vyhlášení výběrového řízení na právní služby? Kdy budete výběrové řízení vyhlašovat?

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Ad 1. Město Vysoké Mýto využívá právních služeb externího dodavatele nahodile na konkrétní právní posudky. Právní agendu města Vysokého Mýta vede odbor právní a majetkový. 

Ad 2. V současné době neplánujeme žádné vyhlášení výběrového řízení na právní služby externího dodavatele. Není stanoven žádný termín vyhlášení výběrového řízení na právní služby. 

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 16. 7. 2015

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky