20. 10. 2016 Informace k provozu komunální ČOV

Žádost:

Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí informací o majetku města a jeho využívání, a to konkrétně o technologickém zabezpečení čištění komunálních odpadních vod ve Vámi vlastněné čistírně odpadních vod ČOV Vysoké Mýto.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme Vámi požadované informace.

Poskytnutí informace – vyplněný dotazník82.1 KB

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 2. 11. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem