20. 7. 2015 Informace o účinnosti systému nakládání s komunálním odpadem

Žádost:

Žádám Vás o poskytnutí informací o nakládání s odpadem ve městě Vysoké Mýto. Máme zájem porovnat účinnost vašeho systému třídění komunálních odpadů s obdobnými obcemi a výsledky zveřejnit. V případě, že by váš systém nakládání s komunálními odpady vykazoval výrazně zajímavých výsledků, pokusili bychom se jej více propagovat v rámci ČR. Konkrétně žádám o poskytnutí informace o míře materiálového využití komunálních odpadů ve vašem městě v roce 2014 a 2013.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

V níže uvedené tabulce dokládáme požadované informace.

 

  Vytříděný odpad ve Vysokém Mýtě za období
název odpadu kód odpadu  množství v t za 2013 množství v t za 2014
Plasty 200139 138 136
Papír a lepenka 200101 336 256
Sklo 200102 161 165
Kompozitní obaly 150105 8 4
Biologicky rozložitelný odpad 200201 1612 1380
Oděvy 200110 66 52
Směsný komunální odpad 200301 1772 1698

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 22. 7. 2015

Způsob odpovědi: písemně, e-mailem