21.10.2013 - Žádost o poskytnutí informací o mysliveckých strážích

 

 

Žádost:
V souladu s povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností vést evidenci mysliveckých stráží Vás žádám o poskytnutí informace:
– kolik ustanovených mysliveckých stráží Váš obecní úřad eviduje;
– kolik bylo Vaším obecním úřadem v roce 2012 zahájeno správních řízení na základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu mysliveckou stráží.

 

Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 21. 10. 2013 Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto eviduje 57 mysliveckých stráží.
Ad 2) Městský úřad Vysoké Mýto v roce 2012 neobdržel žádné oznámení a tedy žádné správní řízení na základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu mysliveckou stráží nebylo zahájeno.

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 1. 11. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem