21. 2. 2020 Informace o mediaci v praxi OSPOD

Žádost:

  1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?
  2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně obecné procentuální vyjádření)?
  3. Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika?

 

Způsob doručení: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) V letech 2017 až 2019 OSPOD ani v jednom případě neuložil ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin. Setkání s mediátorem pouze doporučil.

Ad 2) Jeden pracovník OSPOD má výcvik v mediaci a další dva mají základní kurz 16 hodin – mediační techniky při práci s rodinou.  

Ad 3) Pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem nemá povinný subjekt vnitřní pokyn. Přístup OSPOD je vždy individuální, postup stanoví po zvážení celkové situace v rodině.  Potřebnost využít mediace je jednou ze způsobů, jak řešit v rodině spory, tudíž není zakotveno v samostatné metodice.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 3. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem