21. 8. 2015 Informace o nájemní smlouvě s Ledaxem Vysoké Mýto a informace o dotacích

Žádost:

Žádám o zaslání kopie nájemní smlouvy uzavřené k stavbě v ulici Žižkova č. p. 913 včetně souvisejících pozemků v katastrálním území a obci Vysoké Mýto. Jedná se o nájemní vztah mezi vlastníkem stavby a souvisejících pozemků: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město. 566 01 a provozovatelem (nájemcem): Ledax Vysoké Mýto o. p. s.

Dále žádám o informaci, zda byla společnosti Ledax Vysoké Mýto o. p. s. poskytnuta dotace na provoz domova důchodců ze strany města Vysoké Mýto a pokud ano, jaká byla její celková výše za rok 2013 a rok 2014.

 

Způsob podání: písemně, poštou

 

Odpověď:

Nájemní vztah mezi vlastníkem stavby v ulici Žižkova č. p. 913 včetně souvisejících pozemků v katastrálním území a obci Vysoké Mýto, jimž je město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 32 Vysoké Mýto, a společností Ledax Vysoké Mýto o. p. s. jako provozovatelem (nájemcem) je ukotven v Koncesní smlouvě, která řeší další smluvní záležitosti. Z Koncesní smlouvy vyjímáme Vámi požadované informace:

Příloha obsahuje

1 list Koncesní smlouvy (str. č. 4) s údaji o zadavateli a koncesionáři,

3 listy Koncesní smlouvy (str. 11 – 13) obsahující odst. 8  – Nájem a výpůjčka,

1 list Koncesní smlouvy (str. 25) obsahující část 4. – informace o placení podle smlouvy,

1 list Koncesní smlouvy (str. 47) – poslední strana dokumentu s podpisy statutárních zástupců,

1 list definic pojmů ke Koncesní smlouvě (nečíslovaná), kde je specifikován definice ZAŘÍZENÍ,

1 list Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě, kterým se mění definice ZAŘÍZENÍ.

Příloha.pdf 

 

Město Vysoké Mýto poskytlo společnosti Ledax Vysoké Mýto o. p. s. v roce 2013 dotaci ve výši 3 000,00 Kč na projekt zkrášlení střešní terasy a dovybavení střešní kuchyňky a v roce 2014 dotaci ve výši 3 000,00 Kč na zkvalitnění zákonné povinnosti zájmových a volnočasových aktivit – muzikoterapie. Dále město Vysoké Mýto dle Koncesní smlouvy poskytlo v každém uvedeném roce (2013, 2014) služebné za provoz zařízení a poskytování služby (viz příloha str. 25) ve výši 5 000 000,00 Kč. Celkem tedy Ledax Vysoké Mýto o. p. s. v roce 2013 obdržel od města Vysokého Mýta dotace ve výši 5 003 000,00 Kč a v roce 2014 taktéž dotace ve výši 5 003 000,00 Kč.    

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 9. 2015

Způsob odpovědi: písemně, poštou