22.1.2013 - Žádost o zaslání kopie smlouvy o dílo

 

 

Žádost:

Žádám tímto Město Vysoké Mýto o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, formou zaslání kopie smlouvy o dílo, kterou uzavřelo Město Vysoké Mýto se zhotovitelem projektové dokumentace stavby ,,Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ na pozemku parc. č. 1690/1, 1699/11, 4664/2, 4664/90, 4930/2, 4934, 4644/88 v katastrálním území Vysoké Mýto. Také žádám o zápis z jednání rady města, který představuje jednoznačné zadání odboru investic pro tento projekt (obsahující požadavky na jednotlivé stavební objekty včetně jejich rozsahu). Případně jiné dokumenty toto zadání blíže specifikující.

 

Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace stavby „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ Vám nemůžeme poskytnout, protože město Vysoké Mýto s ním smlouvu neuzavřelo.

Informaci o stavbě „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ obsahuje zápis z jednání rady města ze dne 10. 12. 2012 č. 41/12 viz příloha, str. 25.

Příloha7.95 MB

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 4. 2. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou