22. 5. 2017 Organizace a společnosti s majetkovou účastí města

Žádost:

Žádáme o poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž máte samostatně nebo s jiným uzemním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

 

Název organizace/ společnosti IČO

Sídlo

 

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 70998698

Slunečná 220

566 01 Vysoké Mýto

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 70998701

Žerotínova 60

566 01 Vysoké Mýto

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 70998680

Lidická 688

566 01 Vysoké Mýto  

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 70998710

Štefánikova 397

566 01 Vysoké Mýto 

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace                                                                              49317032

Javornického 2

566 01 Vysoké Mýto

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace

00856878

Jiráskova 317

566 01 Vysoké Mýto

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace 70998671

Knířov 11

566 01 Vysoké Mýto

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 21551189

Jeronýmova ul. 100

566 01 Vysoké Mýto

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 72087013

Choceňská 190

566 01 Vysoké Mýto

Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 71294791

Generála Závady 118

566 01 Vysoké Mýto

Technické služby Vysoké Mýto 70888671

Průmyslová 168

566 01 Vysoké Mýto

Vysokomýtská kulturní, o. p. s. 28852150

Litomyšlská 72

566 01 Vysoké Mýto

Městské lesy Vysoké Mýto, spol s r. o. 25951378

Voštice 130

566 01 Vysoké Mýto

Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r. o. 25968726

Pražská 53

566 01 Vysoké Mýto

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, spol. s r. o. 25923099

Čelakovského 6

566 01 Vysoké Mýto

Sportcentrum Vysoké Mýto, spol. s r. o. 25922459

Jiráskova 111

566 01 Vysoké Mýto

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 6. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky