23.1.2014 - Žádost o inf. o provozu světel na světelné křižovatce na I/35 a na přechodu u bazénu

Žádost:

 

1. Žádám o informaci, kdo a na základě jakých podkladů uvádí do provozu a vyřazuje z provozu světla na světelné křižovatce na silnici č. 35 a na přechodu u bazénu.

Podle mých současných zkušeností je provoz vozidel v pozdějších večerních hodinách a v sobotu a v neděli malý a světla provoz naprosto zbytečně zdržují a vozidla (i těžké kamiony) zbytečně zastavují a při rozjíždění zamořují ovzduší města zvýšeným množstvím výfukových plynů.

2. Žádám dále o informaci, jaký bude další postup, aby se situace zlepšila a provoz na světelné křižovatce a na přechodu u bazénu nebyl při dlouhodobém mírném provozu úplně zbytečně přerušován.

Podrobnější vysvětlení k dotazu:

V současné době se zapíná řízení světly na světelné křižovatce a na přechodu u bazénu v časných ranních hodinách a vypíná se po 20. hodině večer, tento režim je celý týden, tedy i v sobotu a v neděli.

V poslední době jsem opakovaně sledoval okolo 20. hodiny a v sobotu a v neděli, kdy je provoz vozidel malý, že vozidla na silnici č. 35 jsou zbytečně zastavována, i když z vedlejších silnic nic nejede, nebo naopak světla zastaví vozidla na vedlejší silnici i když na hlavní nic nejede.

Na přechodu u bazénu jsem dále opakovaně sledoval, jak chodec (skupina) přišel k přechodu, kde svítila červená, zmačkl tlačítko na sloupu, když však neviděl široko daleko žádné auto, tak na červenou přešel, za chvíli se rozsvítila pro chodce zelená, nikdo však již na přechodu nebyl a tedy nepřešel a ojedinělé vozidlo muselo u přechodu zbytečně zastavit.

Podle mé současné zkušenosti světla zdržují v týdnu asi po 18. – 19. hodině, v sobotu celý den a v neděli asi do 14-15 hodin. Jednoznačně však je možné situaci vyhodnotit až na základě sledování – je nutné provést dlouhodobější sledování provozu.

Telefonicky jsem se na provoz světel informoval v Technických službách města: naprogramování světel provádí firma na základě požadavku TS, naposledy se provádělo nedávno (v prosinci?) a to na základě nějaké stížnosti, že se vypínají brzy (stačí subjektivní stížnost, aby se doba provozu světel změnila?). Je možné, že v prosinci před vánoci byl provoz větší, dalších 11 měsíců ale pravděpodobně takový nebude (je nutné ověřit sledováním).

Děkuji za odpovědi a za zlepšení situace při řízení silničního provozu na silnici 35.

 

 

Způsob podání informace: písemně, osobně

 

Odpověď:

Na Vaši žádost Vám sdělujeme následující informace.

 

Ad1) Světelnou signalizaci ve Vysokém Mýtě na křižovatce ulic Prokopa Velikého a Husova na silnici I/35 a na přechodu pro chodce přes I/35 u ul. Gen. Závady upravuje na podkladě požadavků Technických služeb Vysoké Mýto společnost AŽD Praha, s. r. o., Divize Automatizace silniční technicky Brno, Křižíkova 32, Brno, e-mail.: azddast@azd.cz, web.: www.azd.cz. Světelná signalizace na křižovatce ulic Prokopa Velikého a Husova byla osazena v roce 2000 a je vybavena mikroprocesorovým řadičem umožňujícím moderní řízení v dynamickém koordinovaném režimu. V tomto režimu je křižovatka také řízena s vazbou na světelnou signalizaci na přechodu pro chodce přes I/35 u ul. Gen. Závady.

Ad2) Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, § 2, odstavec (4) nelze Vaši žádost vyřídit v režimu tohoto zákona, neboť podle tohoto odstavce se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Děkujeme Vám za pochopení.  

 

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 31. 1. 2014

Způsob poskytnutí informace: písemně, poštou