25.1.2013 - Žádost o výpis ze spisu č.25219/2012/ODO-7

 

 

Žádost:
Žadatel požadoval výpis ze spisu č. 25219/2012/ODO-7

 

Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Žadatel byl při osobním jednání seznámen s požadovaným spisem, který se týkal porušení zákona o silničním provozu.

 

Vyřizující: Václav Morávek
Datum poskytnutí informace: 31. 1. 2013
Způsob poskytnutí informace: ústně