25. 10. 2019 Informace o přístupu do Nálezové databáze ochrany přírody

Žádost:

• Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z o Nálezové databáze ochrany přírody, o územně analytických podkladů, o hodnot v území, o limitů v území, o vlastních průzkumů?

• Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)?

• Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze? Heslo samozřejmě nepožaduji.

• Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?)

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry vychází z územně analytických podkladů a v komplikovaných případech i z vlastních průzkumů.

Město Vysoké Mýto má přístup do Nálezové databáze ochrany přírody od roku 2010.

Přihlašovací údaj (login) povinný subjekt neposkytl, a proto vydal Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Přístup do Nálezové databáze OP je umožněn městu Vysokému Mýtu. Přístupový údaj (login) byl přidělen zaměstnanci města Vysokého Mýta.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 8. 11. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem