25. 5. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 25. 5. 2023 do datové schránky doručenou písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí kopií dokumentů a informace týkající se spisu sp. zn MUVM/055102/2022. Povinný subjekt požadovanou informaci a kopie dokumentů poskytl.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 8. 6. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky