26. 1. 2015 Žádost o informace o počtech pracovníků městského úřadu

Žádost:

Žádám o sdělení následujících informací: počet pracovníků městského/obecního úřadu (bez městské/obecní policie) za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 (pokud možno k 31.12. daného roku).

 

Způsob podání: e-mailem

 

 

Odpověď:

Posíláme Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím týkající se počtu pracovníků městského úřadu:

 

rok

počet zaměstnanců

2006

118

2007

122

2008

118

2009

115

2010

115

2011

112

2012

107

2013

103

2014

101

 

 

Vyřizující: Libuše Horáková

Datum poskytnutí informace: 27. 1. 2015

Způsob odpovědi: písemně, e-mailem