26. 6. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 26. 6. 2019 do datové schránky písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval kopii dokumentu –  certifikát  výrobku, který na městském úřadě doložil ****, bytem  ****. Povinný subjekt požadovanou kopii dokumentu žadateli poskytl. 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 27. 6. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky